Project Description

niveau2 var med fra starten af og leverede logo, flyers, folie til biler, skilte, visitkort og fotos til SE BYG.

citat Som nystartet byggefirma har det været en fordel for os at have den personlige kontakt til et lokalt reklamebureau. Jeg har samarbejdet med niveau2 tidligere og var ikke i tvivl om, at jeg trygt kunne lægge arbejdet i deres hænder denne gang også. Vi startede fra bunden med at få designet og rentegnet et logo – og gik derfra videre med visitkort, bilfolie, skilte og foldere. niveau2 har også været behjælpelige med at tage billeder af vores byggeprojekter, som vi efterfølgende har brugt både i folderen og på vores hjemmeside. Kombinationen af min viden om, hvad jeg vil have, og så få et kreativt mod- og medspil har jeg til fulde fået indfriet i samarbejdet med niveau2 – ikke mindst fordi der er mulighed for en direkte adgang til den kreative afdeling. niveau2 har været en vigtig medspiller i synliggørelsen af SE BYG, og det tæller jo ikke ned, at priserne er absolut konkurrencedygtige!”

Martin Olsen, indehaver